Voordelen van Auto-Pandkrediet

Waarom zou u een pandkrediet aanvragen

Praktische voordelen van Auto-Pandkrediet

Maakt een snelle investering of vooruitbetaling mogelijk, stelt u instaat om dringende rekeningen of salarissen te betalen en om lopende zakelijke uitgaven te overbruggen.

Snel en kortstondig krediet tegen verpanding van uw voertuig als onderpand. In de meeste gevallen ontvangt u uw geld binnen 24 uur na de aanvraag (op werkdagen). Contante betaling is mogelijk.

De lening is afhankelijk van de waarde van het voertuig. Inkomen, vroegere incasso’s, faillissement, en schuldenregistraties doen er niet toe. Een regulier salaris, salarisstroken, werkgeversverklaring en een uittreksel van het schuldenregister zijn niet nodig.

De terugkoop termijn is 3 maanden en het voertuig kan eerder worden teruggekocht. De klant betaald alleen voor de kosten en een stallingsvergoeding voor de daadwerkelijk gebruikte tijd. Er zijn geen maandelijkse kosten en het kredietbedrag en de kosten hoeven pas aan het eind van de termijn betaal te worden.

Het verpandingskrediet kan worden verlengd als een betaling is gemaakt voor de eerste 3 maanden. De verlengeng bedraagt 3 maanden.

Zekerheid met Verpandings-Krediet

Het voertuig wordt gestald in een beveiligd en afgesloten depot, verborgen uit het zicht van onbevoegden. Noch de aanvraag of de lening wordt geregistreerd bij een kredietregistratie database zodat niemand zal weten over het krediet, noch de bank, noch de kredietregistratie. Het schuldenregister ZEK bezit een krediet waardering database voor banken. Elke aanvraag (succesvol of niet) voor een privé lening wordt geregistreerd. Als u door de bank bent geweigerd of al een lopende lening heeft, zult u hoogstwaarschijnlijk geen ander krediet ontvangen. Dit is ander met pandkrediet. Noch het verzoek, of de lening wordt geregistreerd in ZEK. U behoud uw kredietwaardigheid, geen enkele bank zal weten over uw pandkrediet.

Auto-Pandhuis.be is goedgekeurd door de overheid. Uw voertuig is bij ons verzekerd tijdens stalling. De media (Automobilrevue, Blick, SRF etc.) heeft al meerdere malen ons bedrijf belicht.

De schoonheid van Auto-Pandkrediet is dat u geen risico loopt om uzelf teveel te belasten. Het ergste dat kan gebeuren is dat wanneer u niet in staat bent om de lening terug te betalen, dat het voertuig zal worden geveild. Het voordeel voor u: u bent nooit persoonlijk aansprakelijk voor de lening en zal nooit door ons worden achtervolgd voor terugbetaling.

Als een klant de auto niet heeft afgelost aan het einde van de leningsperiode, zullen we discreet contact zoeken met de klant om hem te herinneren aan de afgesproken termijnen. Mochten ondanks deze herinneringen de klant niet in staat zijn of niet bereid zijn om de auto af te lossen. Zal de auto via een openbare veiling worden aangeboden. Als de verkoopprijs hoger is dan het uitstaande bedrag van de lening (inclusief rente, toeslagen en veiling kosten), zal het verschil direct worden overgedragen naar de klant. Auto-Pandhuis.be zal eventuele verliezen van de veiling op zich nemen.


TOP